Kontakt

O WEBE

Podmienky používania webu aloeverask.sk

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie návštevníka vykonanej na webovej stránke môže návštevník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže vykonávať písanie a editácia vlastných článkov (ďalej len „užívateľský účet“).
Pri registrácii na webovej stránke je návštevník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené návštevníkom v užívateľskom účte sú prevádzkovateľom považované za správne x)
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Návštevník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
Návštevník nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
Prevádzkovateľ môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako nevyužíva, či v prípade, keď porušuje podmienky slušného správania komunikácie.
Návštevník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa.

Pronajímatel webu:

Ičo: 76623343

Email: [email protected]